M A K S Í K

Pre bystré hlavy
Matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ

Ako sa prihlásiť?

Termín prihlásenia a 1. kola:

2. október 2017

Zostáva ešte

Čo prezradil Maksík Tomášovi so Šimonom?

Čo ťa čaká?
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

Maksíkove odpovedníky – 1. kolo


Stiahni si PDF

Maksík 2 Maksík 3 Maksík 4

Čo nového u MAKSÍKa?

LETNÁ POŠTA

Kto získal cenu?

KRAJINA ROZPRÁVOK

Viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov
 


Kalendár súťaží

Súťaže pripravuje nielen MAKSÍK, ale aj jeho kamaráti. Kliknutím uvidíte podrobný prehľad všetkých súťaží Talentídy v plnej kvalite.

JPG na web PDF na tlač