M A K S Í K

Čo nového u MAKSÍKa?

Termín 5. kola
2. máj 2017.
Zostáva ešte

Výsledky 4. kola a zadania úloh 5. kola nájdeš vo

Vstupe pre Maksáčikov

PLAVBA PO OSTROVOCH

Viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov

Pre bystré hlavy
matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

VEĽKONOČNÝ OSTROV

Ako vyzerá ľadové kráľovstvo?

Toto je iba ochutnávka, viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov