M A K S Í K

Pre bystré hlavy
matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

Čo nového u MAKSÍKa?

Termín 4. kola:
13. marca 2017.
Zostáva ešte

Výsledky 3. kola a zadania úloh 4. kola nájdeš vo

Vstupe pre Maksáčikov

Ako vyzerá ľadové kráľovstvo?

Toto je iba ochutnávka, viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov