M A K S Í K

Pre bystré hlavy
matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

Čo nového u MAKSÍKa?

Darčeky a ceny sú už v správnych rukách.

pozrite si Galériu

V Základnej škole NARNIA bol Maksík osobne

 

KRAJINA ROZPRÁVOK

Viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov

PLAVBA PO OSTROVOCH

VEĽKONOČNÝ OSTROV

Ako vyzerá ľadové kráľovstvo?

Toto je iba ochutnávka, viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov