M A K S Í K

Zverejnili sme výsledky 5. kola.
Prípadné reklamácie pošlite mailom najneskôr 26. mája 2017.

Body za 5. kolo a riešenia úloh nájdeš vo

Vstupe pre Maksáčikov

Čo nového u MAKSÍKa?

KRAJINA ROZPRÁVOK

Viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov

Pre bystré hlavy
matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

PLAVBA PO OSTROVOCH

VEĽKONOČNÝ OSTROV

Ako vyzerá ľadové kráľovstvo?

Toto je iba ochutnávka, viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov