MAKSÍK

Pre bystré hlavy
matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ

Ako sa prihlásiť?

3. október 2016


termín prihlásenia a odpovedí na 1. kolo


Zostáva ti ešte

Čo ťa čaká?
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

Maksíkove odpovedníky – 1. kolo

Stiahni si PDF

Maksík 2 Maksík 3 Maksík 4

Termín prihlásenia a 1. kola: 3. október 2016

Čo nového u MAKSÍKa?