M A K S Í K

Pre bystré hlavy
matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

Čo nového u MAKSÍKa?

Termín 3. kola:
30. január 2017.
Zostáva ešte

Výsledky 2. kola a zadania úloh 3. kola nájdeš vo

Vstupe pre Masáčikov

Ako vyzerá ľadové kráľovstvo?

Toto je iba ochutnávka, viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov