M A K S Í K

2 % pre MAKSÍKa

Milí rodičia, učitelia a priaznivci dobrého vzdelania,

v týchto chvíľach sa rozhodujete, koho podporíte 2 % vašich daní. My Talentíďáci sa už roky snažíme dať deťom čo najviac možností rozvíjať sa tak, aby z nich vyrástli múdri, úspešní a šťastní ľudia.
Aby budúcnosť tejto krajiny bola v dobrých rukách.
Podporte Maksíka

Čo nového u MAKSÍKa?

Maksáčikova oddychujú, Maksík pracuje.
Výsledky úloh 4. kola a zadania 5. kola sa dozviete 4. apríla.

Výsledky 3. kola a zadania úloh 4. kola nájdeš vo

Vstupe pre Maksáčikov

VEĽKONOČNÝ OSTROV

Viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov

Pre bystré hlavy
matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

Ako vyzerá ľadové kráľovstvo?

Toto je iba ochutnávka, viac obrázkov nájdete v

Tvorbe maksáčikov