MAKSÍK

Pre bystré hlavy
matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.
Netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy.
A k tomu v júni prekvapko v podobe peknej ceny!

Čo nového u MAKSÍKa?

Výsledky 2. kola a zadania úloh 3. kola zverejníme 20. decembra 2016.