Prihlasovací formulár

Vyplňte všetky údaje, používajte dĺžne, mäkčene.

Meno:
Priezvisko:
E-mail:
(niektorého z rodičov)

Škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa:

Ročník:
Kategória:

Začiatkom septembra sme poslali ponuku súťaže aj do školy. Chcete zaradiť Vaše dieťa medzi súťažiacich zo školy, ak sa škola prihlási?
Áno    Nie

Ak Vaše dieťa chce súťažiť v dvojici, vyplňte údaje o druhom riešiteľovi.
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
(niektorého z rodičov)