Kalendár

školský rok 2017/18

 • 5. september 2017
  Zverejnenie zadaní úloh 1. kola, zaslanie ponuky a zadaní úloh 1. kola na školy
 • 2. október 2017
  Termín prihlásenia žiakov, úhrady štartovného a odoslania Maksíkových odpovedníkov 1. kola.
 • 2. – 6. november 2017
  Zverejnenie výsledkov 1. kola a zadaní úloh 2. kola, zaslanie na školy.
 • 27. november 2017
  Termín odoslania Maksíkových odpovedníkov k úlohám 2. kola.
 • 18. – 20. december 2017
  Zverejnenie výsledkov 2. kola a zadaní úloh 3. kola, zaslanie na školy.
 • 22. január 2018
  Termín odoslania Maksíkových odpovedníkov k úlohám 3. kola.
 • 14. - 16. február 2018
  Zverejnenie výsledkov 3. kola a zadaní úloh 4. kola, zaslanie na školy.
 • 12. marec 2018
  Termín odoslania Maksíkových odpovedníkov k úlohám 4. kola.
 • 6. - 10. apríl 2018
  Zverejnenie výsledkov 4. kola a zadaní úloh 5. kola, zaslanie na školy.
 • 30. apríl 2018
  Termín odoslanie Maksíkových odpovedníkov k úlohám 5. kola.
 • 17. máj 2018
  Zverejnenie výsledkov 5. kola.
 • 18. - 24. máj 2018
  Termín reklamácií výsledkov 5. kola.
 • 14. - 20. jún 2018
  Zverejnenie celkových výsledkov, zaslanie výsledkov 5. kola, diplomov a cien na školy.