Prihlásiť sa môžeš do 1. októbra 2018 buď cez školu, alebo samostatne, ale nie oboma spôsobmi súčasne:

  • cez školu
  • nájdi koordinátora súťaže na škole,
    vypýtaj si od neho zadania úloh a Maksíkov odpovedník,
    zaplať mu štartovné 9,50 €.

  • samostatne
  • vyplň formulár PRIHLÁŠKA,
    zaplať štartovné 9,50 €.

A hlavne do 1. októbra 2018 vypočítaj úlohy 1. kola a pošli nám vyplnený Maksíkov odpovedník.

PageLines