MAKSÍK

Celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž
pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl

Matematika hrou

Rôznorodé zaujímavé úlohy sú zakomponované do napínavých príbehov a ilustrované obrázkami samotných riešiteľov.

Šanca pre všetky deti

V snahe pomôcť Maksíkovi sa deti učia kreatívne, logicky myslieť a vyriešia mnohé matematické „záhady“. Komu sa nepodarí vymyslieť riešenie, môže zahviezdiť svojím príbehom alebo zaujímavým obrázkom.