Posts From the monthly archives: "April 2016"

Krajina zázrakov

by

V Škole snov zostanem až do konca školského roka. Potom odcestujem do krajiny zázrakov, kde strávim celé leto. Nakresli mi, čo budeš robiť v lete a ako si predstavuješ Krajinu zázrakov. Môžeš si vymyslieť aj príbeh, ktorý sa tam udial. Ak sa ti vydarí, môžeš ho v septembri…(Read More)

Škola snov

by

Konečne viem, o akých školách snívate. Veselých, farebných, plných radosti. Porovnajte svoje sny so snami svojich kamarátov…(Read More)

PageLines