Za dobrú prácu pekná odmena

Za školský rok ste preriešili až 25 úloh, niekedy ľahších, niekedy ťažších. Podali ste úžasný výkon, a aj keď sa vám niekedy niečo nepodarilo, nevzdali ste to. Verím, že ste sa za rok veľa naučili. A za to si zaslúžite odmenu.

Malý spomienkový darček – ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU si zaslúži každý, kto mi poslal odpovede aspoň v troch kolách súťaže.

Kto sa svojimi výsledkami zaradil medzi 30 % najúspešnejších, získal titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK a k nemu okrem ceruzky SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU buď hru PIZZA DIAVOLO, alebo MAKSÍKOVSKÝ RUKSAK, alebo PERO S BLUDISKOM a OBRÁZKOVÉ PRAVÍTKO.

Scroll to top