Podľa pravidiel súťaže som poslal diplom a zvýrazňovačku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU všetkým Maksáčikom, ktorí poslali svoje odpovede aspoň v troch kolách súťaže.
Diplomom s titulom Najmúdrejší Maksáčik som ocenil tých, ktorí sa svojím skvelým výkonom zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. Ako spomienku na úspech v súťaži som im okrem diplomu a zvýrazňovačky poslal aj pekný darček.

Múdry Maksáčik
Maksáčikovia, ktorí statočne bojovali, prejavili svoju šikovnosť, ale nepodarilo sa im zaradiť medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s titulom Múdry Maksáčik.

Múdry Maksáčik

Druháci mohli za celú súťaž získať najviac 118 bodov.

Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 15 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 117 bodov), som poslal hru 4SEASONS. Ak súťažili vo dvojici, dostali hru LOBO 77.

Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 16 až 31 % najúspešnejších riešiteľov (získali 113 – 116 bodov), dostali hru LOBO 77. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal hru 4 IN A LINE.

Súťažiacim, ktorí získali 112 bodov som poslal nálepku.

Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto druhákom som poslal kalkulačku a nálepku.

Tretiaci mohli za celú súťaž získať najviac 118 bodov.

Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 19 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 115 bodov), som poslal hru 4SEASONS. Ak súťažili vo dvojici, dostali hru LOBO 77.

Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 20 až 32 % najúspešnejších riešiteľov (získali 111 – 114 bodov), dostali hru LOBO 77. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal hru 4 IN A LINE.

Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto tretiakom som poslal kalkulačku a nálepku.

Tretiaci mohli za celú súťaž získať najviac 119 bodov.

Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 18 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 116 bodov), som poslal hru VIKINGOVÉ V BOUŘI. Ak súťažili vo dvojici, dostali hru MONDO.

Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 19 až 26 % najúspešnejších riešiteľov (získali 113 – 115 bodov), dostali hru SUP ABY TO VZAL!. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal hru 4 IN A LINE.

Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 27 až 31 % najúspešnejších riešiteľov (získali 112 bodov), dostali PUZZLE. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal hru 4 IN A LINE.

Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto štvrtákom som poslal kalkulačku a nálepku.

PageLines