Diplomy a ceny

2019/20

Podľa pravidiel súťaže som poslal diplom a ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU všetkým Maksáčikom, ktorí poslali svoje odpovede aspoň v troch kolách súťaže.
Diplomom s titulom Najmúdrejší Maksáčik som ocenil tých, ktorí sa svojím skvelým výkonom zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. Ako spomienku na úspech v súťaži som im okrem diplomu a ceruzky poslal aj pekný darček.
Maksáčikovia, ktorí statočne bojovali, prejavili svoju šikovnosť, ale nepodarilo sa im zaradiť medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s titulom Múdry Maksáčik.
Druháci mohli za celú súťaž získať najviac 125 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 12 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 123 bodov), som poslal hru SPOČÍTÁŠ… Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 13 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 119 – 122 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto druhákom som poslal rysovací set.
Tretiaci mohli za celú súťaž získať najviac 128 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 18 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 125 bodov), som poslal hru SPOČÍTÁŠ… Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 19 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 121 – 124 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto tretiakom som poslal rysovací set.
Štvrtáci mohli za celú súťaž získať najviac 130 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 15 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 125 bodov), som poslal hru PATCHWORK. Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 16 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 119 – 124 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto štvrtákom som poslal rysovací set.
Druháci mohli za celú súťaž získať najviac 125 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 12 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 123 bodov), som poslal hru SPOČÍTÁŠ… Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 13 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 119 – 122 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto druhákom som poslal rysovací set.
Tretiaci mohli za celú súťaž získať najviac 128 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 18 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 125 bodov), som poslal hru SPOČÍTÁŠ… Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 19 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 121 – 124 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto tretiakom som poslal rysovací set.
Štvrtáci mohli za celú súťaž získať najviac 130 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 15 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 125 bodov), som poslal hru PATCHWORK. Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 16 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 119 – 124 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto štvrtákom som poslal rysovací set.

DRUHÁCI

Druháci mohli za celú súťaž získať najviac 125 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 12 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 123 bodov), som poslal hru SPOČÍTÁŠ… Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 13 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 119 – 122 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto druhákom som poslal rysovací set.

TRETIACI

Tretiaci mohli za celú súťaž získať najviac 128 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 18 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 125 bodov), som poslal hru SPOČÍTÁŠ… Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 19 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 121 – 124 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto tretiakom som poslal rysovací set.

ŠTVRTÁCI

Štvrtáci mohli za celú súťaž získať najviac 130 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 15 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 125 bodov), som poslal hru PATCHWORK. Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 16 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 119 – 124 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto štvrtákom som poslal rysovací set.
Scroll to top