Anetka Hanáčková
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín
1/17