Ela Čupková
Základná škola M. R. Štefánika, Spišská Belá
1/306