Simona Ondreášová
Základná škola s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava
1/16