Liliana Liptáková
Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
1/206