Eduard Helbich
Súkromná základná škola, Oravská 11, Žilina
1/13