Daniel Haluška
Súkromná základná škola s MŠ DSA, Kubínyiho nám., Lučenec
1/367