Matias Kozub
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
1/16