Dorota Oceľová
Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
1/20