Dorotka Krchňavá
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava
1/171