Palínka Červená
Základná škola Štefana Senčíka, Tekovská 17, Starý Tekov
1/12