Na prihlásenie žiakov do súťaže potrebujete poznať päťciferný kód vašej školy. Je uvedený na obale s Maksíkovými odpovedníkmi a na každom odpovedníku. Ak z nejakých dôvodov tento kód nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/6382 4952) alebo e-mailom.

Kód školy: Údaje môžete meniť aj po odoslaní prihlášky. Musíte pritom znova zadať kód vašej školy. Otvorí sa vám formulár, v ktorom budú všetky údaje, ktoré ste už zadali. Zmeny môžete robiť do 28. septembra 2021.

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si nižšiu bezpečnosť pripojenia.