Po prihlásení sa dostaneš na svoje výsledky, kde nájdeš:

počet bodov po jednotlivých kolách,
zadania úloh,
riešenia úloh,
úspešnosť úloh,
Maksíkov odpovedník vo formáte pdf na vytlačenie.

Prihlásiš sa tak, že zadáš svoj kód. Je uvedený na Maksíkovom odpovedníku.

Kód pošleme na mailovú adresu uvedenú na odpovedníku z 1. kola do piatku 11. 11. 2022.

Kód má tvar XXXXX-X-XXXX. Zadaj ho aj so spojovníkmi, ale bez medzier (pred, v strede aj za kódom).

Upozorňujeme, že minuloročné kódy nefungujú.

Môj kód: