Po prihlásení sa dostaneš na svoje výsledky, kde nájdeš:

Počet bodov po jednotlivých kolách,
zadania úloh,
riešenia úloh,
úspešnosť úloh,
Maksíkov odpovedník.

Prihlásiš sa tak, že zadáš svoj kód.
Je uvedený na Maksíkovom odpovedníku.
Pošleme Ti ho aj mailom na adresu, ktorá bola uvedená na odpovedníku k 1. kolu.

Môj kód: