Ocenenia 2022

V školskom roku 2021/22 riešilo maksíkovské úlohy 13 364 detí.

Diplom získal každý Maksáčik, ktorý poslal odpovede aspoň v troch kolách súťaže. Tí, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 35 % najúspešnejších, získali diplom s titulom NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK. Všetci ostatní získali za svoju celoročnú snahu a skvelý výkon diplom s titulom MÚDRY MAKSÁČIK.
Každý Maksáčik získal okrem diplomu aj malý darček – ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Ceny pre najmúdrejších Maksáčikov

Jednotlivci, ktorí sa umiestnili medzi prvými 20 % najúspešnejších, získali tričko a školskú sadu. Dvojice získali tričká.
Jednotlivci, ktorí sa umiestnili medzi 21-35 % najúspešnejších, získali tričko, dvojiciam budú súťaž pripomínať školské sady.
Špeciálne ocenenia získali Maksáčikovia, ktorí sa nedostali medzi 35 % najúspešnejších, lebo hoci počas celej súťaže nestratili ani jeden základný bod, niekedy nevyznačili istotu. Tým posielame malú školskú sadu.
Scroll to top