Pravidlá súťaže

Ako sa súťaží

Podľa ročníka, ktorý navštevuješ, si vyber správne úlohy:
  • MAKSÍKoviny 2 majú úlohy pre druhákov,
  • MAKSÍKoviny 3 sú úlohy pre tretiakov,
  • MAKSÍKoviny 4 sú pre štvrtákov.
Štartovné za súťaž je 10 €.
Ak si netrúfaš súťažiť sám (sama), môžeš si nájsť kamaráta a riešiť s ním úlohy vo dvojici.
Päťkrát za školský rok dostaneš 5 úloh.
Úlohy nestačí iba vyriešiť, dôležité je aj poslať odpovede. Musíš ich napísať do Maksíkovho odpovedníka a odovzdať školskému koordinátorovi súťaže alebo poslať poštou na našu adresu.
Do odpovedníka nepíš celé riešenia úloh. Na predpísané miesto len dopíš výsledok, alebo dokresli či vymaľuj, čo treba.
Ak máš istotu, že tvoj výsledok je správny, vyznač to krížikom do sivého štvorčeka v Maksíkovom odpovedníku. Môžeš získať 2 body navyše. Ak urobíš krížik pri nesprávnej odpovedi, 1 bod stratíš. Ak krížik neurobíš, body nestratíš ani nezískaš.
Nezabudni dodržať termín odoslania odpovedí! Je vždy uvedený v zadaniach a nájdeš ho aj v kalendári.

Ako sa hodnotí

Za správne vyriešenú úlohu získaš 3 základné body. Ak urobíš len malú chybu, dostaneš 1 alebo 2 základné body.
K základným bodom sa ti niekedy pripočíta prémia. Závisí to od toho, či bola úloha pre väčšinu riešiteľov ľahká alebo ťažká.
Ak tvoj výsledok bude správny a v štvorčeku istoty budeš mať krížik, dostaneš ďalšie dva body.
Ak budeš mať krížik pri nesprávnom výsledku, o jeden bod prídeš.

O čo sa súťaží

O dobrý pocit z rozmýšľania aj o titul Najmúdrejší Maksáčik a pekný darček.
Ak sa zapojíš aspoň do troch kôl súťaže, určite získaš krásny diplom.
Scroll to top