Úlohy vyrieš do 2. mája.

Zostáva Ti

dní
hodín
minút
sekúnd

Čo nového u Maksíka?

Pravidlá súťaže

Maksík

Matematická súťaž pre bystré hlavy

Nenechaj su ujsť Maksíkoviny  – novinky zo sveta plné zaujímavých úloh

Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže

Druháci mohli za celú súťaž získať najviac 125 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 12 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 123 bodov), som poslal hru SPOČÍTÁŠ… Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 13 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 119 – 122 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto druhákom som poslal rysovací set.
Tretiaci mohli za celú súťaž získať najviac 128 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 18 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 125 bodov), som poslal hru SPOČÍTÁŠ… Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 19 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 121 – 124 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto tretiakom som poslal rysovací set.
Štvrtáci mohli za celú súťaž získať najviac 130 bodov.
Tým, čo sa svojím výsledkom zaradili medzi 15 % najúspešnejších riešiteľov (získali aspoň 125 bodov), som poslal hru PATCHWORK. Ak súťažili vo dvojici, dostali PUZZLE s Maksíkom.
Ak sa svojím výsledkom zaradili medzi 16 až 30 % najúspešnejších riešiteľov (získali 119 – 124 bodov), dostali PUZZLE s Maksíkom. Tým, ktorí súťažili vo dvojici, som poslal peračník s pastelkami.
Špeciálnu cenu dostali všetci súťažiaci, ktorí sa nedostali medzi 30 % najlepších, všetky úlohy vyriešili správne, ale nie vždy vyznačili istotu. Týmto štvrtákom som poslal rysovací set.
Scroll to top