Dáša H., rodič

Ďakujem všetkým, ktorí sú za Maksíkom. Tento rok nám dal veľa, aj keď sme pri riešení niektorých úloh prešli najprv ťažším obdobím. Dcérka si uvedomila, > že nie všetky úlohy sa dajú hneď a zaraz vyriešiť z hlavy (máme normálne dieťa a nie génia :-) ), > že niekedy môžeme úlohu jeden alebo viac dní nechať tak a vrátiť sa k nej až potom a zrazu je všetko jasnejšie, > papier a ceruzku si už na riešenie berie automaticky, už ani farbičky nemusím pripomínať, > že čo sa dá, treba si nakresliť, rozpísať, prípadne aj prakticky odskúšať.

Jana Pažinová

Touto cestou Vám chcem poďakovať. Veľmi sa mi páči, že Maksíka robíte interaktívne. Môj syn je len prvák v domácom vzdelávaní, matematiku miluje, ale písanie ho až tak nebaví. Preto ma prekvapilo, keď sa rozhodol písať pre Maksíka, ako by mal príbeh pokračovať.
Andrea Kačmariková, rodič

Som veľmi rada, že existuje portál, kde si deti môžu vyskúšať svoje vedomosti, zlepšiť sa a  aj zasúťažiť si s rovesníkmi, napriek tomu, že sa škola nezúčastňuje na tejto súťaži. Veľkou výhodou je skutočnosť, že do tejto súťaže môže zapísať svoje dieťa aj rodič.
Vďaka, že pomáhate deťom rozvíjať ich matematické zručnosti, predstavivosť, logiku,...


deti a pani učiteľka Soňa, ZŠ Stará Turá

S Maksíkom my rátame,
nie všetky úlohy zvládame.
No veľmi sa snažíme,
po víťazstve bažíme.

Oddychuj a behaj letom,
aj my sa rozpŕchneme svetom.
V septembri sa vidíme
spolu s tebou sa šťastne cítime.

Krúžok Veselé čísla máme,
na ňom všetko spočítame.
Anna Bulková, rodič

ĎAKUJEM Vám touto cestou za vzdelávanie našich detí veľmi zábavnou formou a prajem Vám veľa dobrých nápadov pri tvorbe zaujímavých úloh pre v súčasnosti veľmi náročné deti, ktoré často používajú výraz "NUDA". Vedzte, že naše dvojičky sa veru pri riešení MAKSÍKOVÝCH ÚLOH vôbec nenudili a vždy sa tešili na ďalšie zadania.PageLines