MAKSÍK

Celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ

Matematika hrou
Rôznorodé zaujímavé úlohy sú zakomponované do napínavých príbehov a ilustrované obrázkami samotných riešiteľov.
Šanca pre všetky deti
V snahe pomôcť Maksíkovi sa deti učia nielen logicky myslieť, ale aj čítať s porozumením. Vyriešia mnohé matematické „záhady“. Komu sa nepodarí vymyslieť riešenie, môže zahviezdiť svojím príbehom alebo zaujímavým obrázkom.

 
PageLines